Zapytania ofertowe

System informatyczny do świadczenia usługi wsparcia terapii i komunikacji z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Baza danych osób opiekujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych

Baza danych dźwięków i głosów