Opis projektu

ASD SOFT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wdrożenie usługi wsparcia terapii i komunikacji z dziećmi z ASD.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności ASD SOFT Sp. z o.o. przez uruchomienie usługi wsparcia terapii i komunikacji z dziećmi z ASD.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 984 388,00 PLN